Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Творчество, креативност, критично мислене и изобретателност в 11б с г-жа Маргарита Цонева

Днес 18.04.2024 г. сме на нови презентации и продължаваме да развиваме критическото си мислене и креативността. В присъствието на колеги - учители и ръководството учениците от 11 „Б“ клас направиха 4 презентации на темите, посочени отпреди. Особено впечатление ни направи тази на тема: „Създайте игра, която демонстрира работа на логическите елементи“. Учениците представиха проект с използване на Arduino. 
Радваме се, че успяваме да запалим искри на творческата дързост, в търсене на новото и неизвестното за учениците.

Учители от ПГ по телекомуникации на обучение по програма Еразъм+

От 2-ри до 7-ми април 10 учители от гимназията участваха в курс на тема „Нови образователни подходи за насърчаване на момичетата да участват в технически и IT обучения“, проведен в партньорската организация Tribeka training Lab(https://www.tribeka.es/) в гр. Малага/Испания.
Квалификационният курс е разделен условно на две части: интерактивен тренинг и професионални визити в три неправителствени организации, чиито проекти и акцент на работа са жените и момичетата, и тяхното приобщаване към технологичните професии.
Тренингът, проведен от г-жа Лаура Фусино, тренинг мениджър на Tribeka, е фокусиран върху три основни теми:
- Окуражаване, привличане и задържане на повече момичета, които да избират образование и кариера в технически и IT професии.
- Изкуствен интелект - възможности, които предоставя на учители в преподаването и на ученици в подготовката на учебния материал. Критично мислене и начини за „умно“ използване на изкуствения интелект в обучението.
- Медийна грамотност – развитие на умения за боравене с информация в онлайн пространството. Как да обучим учениците на етично, отговорно и критично поведение в социалните мрежи.
По време на професионалните визити преподавателите посетиха:
- Център, който предлага обучение по програмиране на жени в неравностойно положение – тук учителите присъстваха на презентация на индивидуални проекти и се запознаха с методиката на обучение.
- Asociacion de Vecinos Mangas Verdes – асоциация, работеща в един от най-бедните квартали на града и предоставяща обучение на жени в областта на информационните технологии.
- Asociacion Arrabal – НПО, която си сътрудничи с местната община, и представи свои проекти, свързани с равноправното участие на жените в социалния и икономически живот на региона.
По покана на директора на българското училище в Малага г-жа Радка Георгиева, учителите имаха удоволствието да се включат и в инициативата на нашите сънародници – културен фестивал „Български дни в Малага“. Присъстваха на откриването на паметник на Св. св. Кирил и Методи на 05.04., заедно с посланика на България в Кралство Испания, местната българска общност, родители и ученици, много испански гости. На тържеството беше подчертан приноса на светите братя в европейската култура.

I-во място в Oбластен етап по футбол VIII-X клас

Отборът по футбол на ПГ по телекомуникации с треньор г-н Кирил Шолев спечели I-во място в Областен етап по футбол VIII-X от общо 4 отбора. С победата си отборът ни се класира за Зонален етап на „Ученически игри 2023/2024“.