Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Игровият подход в час по физика и ресурсите на дигиталната раница

Игровият подход в час по физика и ресурсите на дигиталната раница, успяха да привлекат вниманието на осмокласници. С помощта на дигиталната игра, те успяха да научат за изобретенията на Архимед - архимедов винт, огледала, гранатомет и др.

Състезание по електроника „Мога и зная как“

На  12.02.2024г. в ПГ по телекомуникации се проведе училищния кръг на състезанието по електроника „Мога и зная как“.Участват ученици от две възрастови групи: първа - ученици от ІХ - Х клас и втора - ученици от ХІ - ХІІ клас. Състезанието се проведе в две части – теоретична(под формата на тест) и практическата задача - монтаж на печатна платка по дадена схема. Състезанието дава възможност на учениците да покажат своите знания и професионални умения, да проявят бързина, съобразителност и креативност. След изпълнението на двете части учениците бяха класирани в следния ред:

Първото място в първа възрастова група е за Павел Павлов от XЕ клас, второ място - за Виктор Христов от XВ клас, а трети е Кристиан Куцаров от XЕ клас.

Първото място във втора възрастова група по традиция е за Георги Милев от XIА клас, който и пръв от всички изработи своята платка, второто място – Кристиян Илиев от XIIА клас, а трети е Емилиян Фловоров от XIIА клас.

Да пожелаем успех на момчетата и класиране в следващите кръгове на състезанието!

Oткрит урок по Цифрова схемотехника

Днес, 05.01.2024, в присъствието на директори и колеги от ПГТК , беше проведен иновативен открит урок по Цифрова схемотехника с използване на мултимедийни устройства, на тема "Семейства логически елементи" от учениците на 11 "Д" клас. Целта на урока беше да развият креативността си като умение, да се научат да работят в екип, да се научат и да презентират. Задачата им беше да създадат РЕКЛАМА на тези семейства. Учениците бяха разделени на 4 отбора. Всеки отбор си избрал капитана, девиза и името. В рамките на урока е направено обобщение и систематизация на знанията им. След обсъждането на резултатите от тези реклами сме стигнали до извода, че искаме още да си правим подобни уроци, защото е интересно, забавно и е поучително. Обещах им и втория срок да си измисля някакво интересно задание.