ПГ по телекомуникации | Начало 

Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Обява за работа

Свободна позиция, която предлагат партньорите ни от А1. Необходимо е кандидатите да са навършили 18г.

Вижте повече информация тук.

При проявен интерес се обърнете към г-жа Валентина Стоева в стая 128.

Посещение на учители и директори от област Оесте, Португалия

На 30 ноември ПГ по телекомуникации бе домакин на свои колеги от Потугалия във връзка с проект по програма Еразъм+ Projeto OESTE EDUCA+ на португалската организация Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Темите, които обсъждаxме с колегите ни бяха образователните системи на двете държави, прилики, разлики. Представихме нашето училище, специалности , учебни планове, специфики в обучението, иновативни образователни методи, прилагани в обучителния процес в училището. Колегите имаха възможността и да посетят няколко компютърни зали, в които се провеждат часове по Програмиране и Операционни системи, STEM центъра на училището и залата за извънкласни занимания по 3D дизайн.

Диспут на тема “Изкуственият интелект днес и този, през очите на Алън Тюринг”

Днес 11.11.2022 г., по инициатива на 11г (втора група) и на госпожа Екатерина Оцетова - Дудин отпразнувахме 110 години от рождението на гения на XX век Алън Тюринг.
Проведен бе диспут на тема  “Изкуственият интелект днес и този, през очите на Алън Тюринг”. 
След диспута учениците разиграха интересно състезание с въпроси и отговори между отбори. Представиха и презентация на тема “Изкуствен интелект". С различни интерактивни средства и методи учениците показаха своята креативност, дързост и умение за работа в екип в класната стая!

„Да пазим българските традиции“

Инициатива под надслов  „Да пазим българските традиции“, посветен на Деня на народните будители, организираха учениците от 8Ж клас и госпожа Анна Оцетова в час по Английски език. В нетрадиционния урок учениците представиха постери, проекти и есета посветени на българските будители.
Отличени бяха: есе на тема "Съвременните народни будители" на Габриел Крумов и есе за "Творчеството на Пенчо Славейков" на  Валентин Николов, а Денислав Стоянов – представи една от най-впечатляващите български традиции – кукерството.