Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Телекомуникационни системи"
Код: 5230102
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 523010
Техник по комуникационни системи


Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.
Завършилите успешно специалност телекомуникационни системи, получават фундаментални знания, които им дават цялостна представа за характера на професионалното направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника. Придобиват значителни познания по електротехника, градивни елементи, аналогова и цифрова схемотехника от общата професионална подготовка и потребителски устройства, преносни линии, уплътнителни телефонни системи, комутационни системи, цифрови мрежи и системи, мобилни телекомуникации, отраслови стандарти и протоколи и проектиране като част от специфичната професионална подготовка. В лабораториите на ПГТК, учениците получават практическа подготовка в дисциплините електромонтажна практика, лабораторна – по електрически измервания, по схемотехника. Като част от специфичната професионална подготовка практическите упражнения са по следните лабораторни практики: по електронни измервания, по комутационни системи, по уплътнителни телефонни системи, по диагностика и контрол, по експлоатация и поддръжка. Обучението в 11 завършва с производствена практика, в която учениците се запознават с реални условия на работа и получават професионална ориентация в конкретни предприятия. В края на обучението си, обучаваните получават цялостна представа за различните видове телекомуникационни системи и мрежи, начините за тяхното изграждане и поддържане и предоставянето на различни телекомуникационни услуги.
Реализацията на учениците се подпомага с поддържаното високо ниво на чуждоезиковото и компютърното обучение. Усъвършенства се специализираната подготовка чрез обучение по здравословни и безопасни условия на труд, икономика и предприемачество.
Обучението в ПГТК дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 45
Вчера 121
Общо 70037 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика