Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Телекомуникационни системи"
Код: 5230102
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 523010
Техник по комуникационни системи


Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.
Завършилите успешно специалност телекомуникационни системи, получават фундаментални знания, които им дават цялостна представа за характера на професионалното направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника. Придобиват значителни познания по електротехника, градивни елементи, аналогова и цифрова схемотехника от общата професионална подготовка и потребителски устройства, преносни линии, уплътнителни телефонни системи, комутационни системи, цифрови мрежи и системи, мобилни телекомуникации, отраслови стандарти и протоколи и проектиране като част от специфичната професионална подготовка. В лабораториите на ПГТК, учениците получават практическа подготовка в дисциплините електромонтажна практика, лабораторна – по електрически измервания, по схемотехника. Като част от специфичната професионална подготовка практическите упражнения са по следните лабораторни практики: по електронни измервания, по комутационни системи, по уплътнителни телефонни системи, по диагностика и контрол, по експлоатация и поддръжка. Обучението в 11 завършва с производствена практика, в която учениците се запознават с реални условия на работа и получават професионална ориентация в конкретни предприятия. В края на обучението си, обучаваните получават цялостна представа за различните видове телекомуникационни системи и мрежи, начините за тяхното изграждане и поддържане и предоставянето на различни телекомуникационни услуги.
Реализацията на учениците се подпомага с поддържаното високо ниво на чуждоезиковото и компютърното обучение. Усъвършенства се специализираната подготовка чрез обучение по здравословни и безопасни условия на труд, икономика и предприемачество.
Обучението в ПГТК дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 91
Вчера 138
Общо 136578 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика