Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Системно програмиране"
Код: 4810201
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 481020
Системен програмист


Учениците от специалност Системно програмиране могат да превръщат специфичните професионални изисквания в комплексни хардуерни и софтуерни решения. Те получават базови знания за създаването на софтуер, но заедно с това се научават и да разработват и тестват софтуерни продукти, обвързани с конкретен хардуер. Курсът на обучение включва и интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията. Бъдещите системни програмисти: използват съвременните операционни системи; професионално оперират с широк набор от приложни програмни продукти; използват знанията си по електроника и компютърни архитектури, мрежи и периферни устройства за разрешаване на различни софтуерни проблеми; владеят програмни езици от високо ниво, познават принципите на структурното, обектно-ориентираното и събитийното програмиране; създават десктоп, web-базирани и мобилни приложения; разучават базови микроконтролерни архитектури, развойни среди и софтуер за тях; програмират микроконтролери; прилагат съвременни софтуерни технологии при всеки един от етапите на разработка на софтуер; усвояват администрирането, поддръжката и архивирането на бази от данни; спазват конвенциите при документирането на програмния код;
Системните програмисти могат да се реализират във фирми/организации, с предмет на дейност, включващ програмиране на микроконтролери, във фирми, които проектират и произвеждат различни програмни продукти, или въобще използват компютри и софтуер. Основните знания, получени в ПГТК и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 90
Вчера 138
Общо 136577 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика