Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Системно програмиране"
Код: 4810201
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 481020
Системен програмист


Учениците от специалност Системно програмиране могат да превръщат специфичните професионални изисквания в комплексни хардуерни и софтуерни решения. Те получават базови знания за създаването на софтуер, но заедно с това се научават и да разработват и тестват софтуерни продукти, обвързани с конкретен хардуер. Курсът на обучение включва и интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията. Бъдещите системни програмисти: използват съвременните операционни системи; професионално оперират с широк набор от приложни програмни продукти; използват знанията си по електроника и компютърни архитектури, мрежи и периферни устройства за разрешаване на различни софтуерни проблеми; владеят програмни езици от високо ниво, познават принципите на структурното, обектно-ориентираното и събитийното програмиране; създават десктоп, web-базирани и мобилни приложения; разучават базови микроконтролерни архитектури, развойни среди и софтуер за тях; програмират микроконтролери; прилагат съвременни софтуерни технологии при всеки един от етапите на разработка на софтуер; усвояват администрирането, поддръжката и архивирането на бази от данни; спазват конвенциите при документирането на програмния код;
Системните програмисти могат да се реализират във фирми/организации, с предмет на дейност, включващ програмиране на микроконтролери, във фирми, които проектират и произвеждат различни програмни продукти, или въобще използват компютри и софтуер. Основните знания, получени в ПГТК и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 44
Вчера 121
Общо 70036 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика