Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Приложно програмиране"
Код: 4810301
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 481030
Приложен програмист


Професията Приложен програмист осигурява знания, умения и съответно компетентности за работа с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация. Учениците изучават и използват основните възможности на текстообработващите системи, графичните редактори, електронни таблици и програми за презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и средства за защита на информацията. Курсът на обучение включва и интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията. Бъдещите приложни програмисти: усвояват работата с интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), инструменти за моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE) и др. могат да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране. усвояват администрирането, поддръжката и архивирането на бази от данни. могат да създават WEB съдържание по зададен проект, както и приложения за динамично генериране на WEB съдържание по зададен проект. могат да създават, поддържат и администрират бази от данни във WWW и Интернет.
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Основните знания, получени в ПГТК и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 45
Вчера 121
Общо 70037 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика