Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Приложно програмиране"
Код: 4810301
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 481030
Приложен програмист


Професията Приложен програмист осигурява знания, умения и съответно компетентности за работа с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация. Учениците изучават и използват основните възможности на текстообработващите системи, графичните редактори, електронни таблици и програми за презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и средства за защита на информацията. Курсът на обучение включва и интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията. Бъдещите приложни програмисти: усвояват работата с интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), инструменти за моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE) и др. могат да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране. усвояват администрирането, поддръжката и архивирането на бази от данни. могат да създават WEB съдържание по зададен проект, както и приложения за динамично генериране на WEB съдържание по зададен проект. могат да създават, поддържат и администрират бази от данни във WWW и Интернет.
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Основните знания, получени в ПГТК и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 92
Вчера 138
Общо 136579 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика