Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Учениците, завършили Професионална гимназия по телекомуникации ползват преференции при кандидатстване в ТУ - София.

Във Висше училище по телекомуникации и пощи - София се състезават за 50% от всички места.Приетите там имат право да се обучават в Германия, Англия, Финландия, Испания, Италия и още 5 европейски страни, след успешно издържан изпит по съответния език.

 

Прием за учебната 2018/2019 година

Желаещите се да се запишат в специалностите трябва да подадат заявление в канцеларята на Професионална гимназя по Телекомуникации

Необходими документи за записване:

1. Оригинално свидетелство за завършен седми клас.

2. Оригинално медицинско свидетелство.

ПЛАН – ПРИЕМ 2018/2019 година на Професионална гимназия по телекомуникации
 
Срок на обу
чение
Брой
пара
лелки
Брой уче
ници
Разши
рено изуча ване на чужд език
Приемни изпити
Балообра
зуващи предмети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Телекомуника ционни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Оптически комуникационни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Програмист”
Специалност "Системно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Приложен програмист
Специалност "Приложно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърни мрежи"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърна техника и технологии"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Икономист информатик”
Специалност "Икономическа информатика"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-

Балът се формира по следния начин: Оценката по математика от НВО Х 3 плюс оценката по БЕЛ от НВО Х 1 плюс оценките по математика и физика от свидетелството за завършен седми клас

В ПГ по телекомуникации няма допълнителни изпити

 

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г.
След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

20.06-26.06.2018 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07-06.07.2018 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07-17.07.2018 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07-24.07.2018 г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07-30.07.2018 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от
директора до 11.09.2018 г.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2018 г.

 

 

Уникални посещения:
Днес 15
Вчера 143
Общо 577148 за 4259 дни
Средно дневно 136
Рекорд 906 на 04.01.2015 (23:51)
История
Прием
Новоприети
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Е-Уроци
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Твоят час
Cisco Academy
Ученически съвет
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика