Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Учениците, завършили Професионална гимназия по телекомуникации ползват преференции при кандидатстване в ТУ - София.

Във Висше училище по телекомуникации и пощи - София се състезават за 50% от всички места.Приетите там имат право да се обучават в Германия, Англия, Финландия, Испания, Италия и още 5 европейски страни, след успешно издържан изпит по съответния език.

 

Прием за учебната 2022/2023 година

ПЛАН – ПРИЕМ 2022/2023 година на Професионална гимназия по телекомуникации
 
Срок на обу
чение
Брой
пара
лелки
Брой уче
ници
Разши
рено изуча ване на чужд език
Приемни изпити
Балообра
зуващи предмети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Телекомуника ционни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Оптически комуникационни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Програмист”
Специалност "Системно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Приложен програмист
Специалност "Приложно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърни мрежи"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърна техника и технологии"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Икономист информатик”
Специалност "Икономическа информатика"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-

Балът се формира по следния начин: Оценката по математика от НВО Х 3 плюс оценката по БЕЛ от НВО Х 1 плюс оценките по математика и физика от свидетелството за завършен седми клас

В ПГ по телекомуникации няма допълнителни изпити

 

График на дейността

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
Заявление за участие на втори етап на класиране

Уникални посещения:
Днес 99
Вчера 197
Общо 146609 за 1162 дни
Средно дневно 127
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика