Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Учениците, завършили Професионална гимназия по телекомуникации ползват преференции при кандидатстване в ТУ - София.

Във Висше училище по телекомуникации и пощи - София се състезават за 50% от всички места.Приетите там имат право да се обучават в Германия, Англия, Финландия, Испания, Италия и още 5 европейски страни, след успешно издържан изпит по съответния език.

 

Прием за учебната 2019/2020 година

ПЛАН – ПРИЕМ 2019/2020 година на Професионална гимназия по телекомуникации
 
Срок на обу
чение
Брой
пара
лелки
Брой уче
ници
Разши
рено изуча ване на чужд език
Приемни изпити
Балообра
зуващи предмети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Телекомуника ционни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник по комуникационни системи”;
Специалност “Оптически комуникационни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Програмист”
Специалност "Системно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Приложен програмист
Специалност "Приложно програмиране"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърни мрежи"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност "Компютърна техника и технологии"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-
Професия “Икономист информатик”
Специалност "Икономическа информатика"
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
-

Балът се формира по следния начин: Оценката по математика от НВО Х 3 плюс оценката по БЕЛ от НВО Х 1 плюс оценките по математика и физика от свидетелството за завършен седми клас

В ПГ по телекомуникации няма допълнителни изпити

 

График на дейността

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

 

Уникални посещения:
Днес 36
Вчера 95
Общо 11708 за 92 дни
Средно дневно 128
Рекорд 444 на 16.09.2019 (23:42)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Е-Уроци
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Твоят час
Cisco Academy
Ученически съвет
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика