Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Правилници, планове, указания

 

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГ по телекомуникации

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПЛАН за обучение за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации

Етичен кодекс за поведение на служителите от Професионална гимназия по телекомуникации

Етичен кодекс на работещите с деца

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021г. в условията на COVID-19Механизъм за противодействие на училищния тормоз между ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за противодействие на тероризма в училище

Етичен кодекс на Професионална гимназия по Телекомуникации

Мерки за повишаване качеството на образование в ПГТК

Архив

История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Е-Уроци
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Cisco Academy
Ученически съвет
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика