Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Правилници, планове, указания

 

ПЛАН-ПРОГРАМА за действие през 2021/2022г за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГ по телекомуникации

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПЛАН за обучение за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации

Етичен кодекс за поведение на служителите от Професионална гимназия по телекомуникации

Етичен кодекс на работещите с деца

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021г. в условията на COVID-19Механизъм за противодействие на училищния тормоз между ученици

Мерки за противодействие на тероризма в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на образование в ПГТК

Архив

История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика