Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО


Нашата история

ПМС № 626 от 1952 г. поставя началото на откритото през 1953/1954 учебна година Промишлено училище. То подготвя квалифицирани работници за нуждите на съобщенията – телефонни, телеграфни и радиомонтьори, телеграфисти-морзисти и радиооператори. През 1956 г. училището се преименува в „Пощенско, телефонно, телеграфно и радио училище“.

През периода 1963-1970 г. се откриват нови специалности: „Монтьор на АТЦ“, „Радиомонтьор“ и „Телевизионен монтьор“.

Следващият период от 1970 г. до 1988 г. е свързан с прерастване на училището в Техникум по съобщенията с обучение след средно образование.

През 1988 г. се отваря нова страница в историята на Техникума – започва прием на ученици след VIII клас по специалността „Съобщителна техника“.

Важен момент е въвеждането на задължително обучение по информатика от 1994 г. По същото време започва прием на ученици, завършили VII клас със засилено изучаване на английски и немски език. Училището е пилотно по различни проекти на програма ФАР. Като резултат от 1999 г. се въвежда нов модулен метод на обучение по професия „Телекомуникационен техник“.

В половинвековната дейност на училището са обучени 5 900 души чрез краткосрочни форми на квалификация, а в редовните и задочни форми на обучение са завършили над 10 000.

Със заповед на МОН от 2003 г. училището е
преименувано в Професионална гимназия по телекомуникации.

Настояще и бъдеще

Професионалната гимназия по телекомуникации вече пет десетилетия върви уверено по пътя на своето утвърждаване и себедоказване, поддържайки висока репутация в областта на телекомуникациите. Тук по уникален начин са съчетани традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. Безспорна заслуга за неговото качество имат висококвалифицираните преподаватели, част от които са автори на учебници и носители на професионално-квалификационни степени.

Всяка година нашето училище отваря вратите си за амбициозни младежи, желаещи да приемат предизвикателствата на едно традиционно и същевременно модерно обучение.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 800 ученика. Приемът след VII клас е по професии „Телекомуникационен техник“, "Техник по комуникационни системи", „Програмист“ , "Техник на компютърни системи" , "Приложен програмист" , "Икономист информатик" с разширено изучаване на английски език.

Онези, които ще имат удоволствието да станат наши възпитаници, ще бъдат приятно изненадани от добре обзаведените работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, учебна телефонна и телеграфна централа, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение чудесно балансира обучението по специалните дисциплини. Лекарският кабинет, бюфетът, спортните игрища, фитнесът, залите за достъп до интернет са на разположение на желаещите да ги ползват и задоволяват потребностите им.

Тук учениците са обект на внимание и грижи от страна на преподавателите и целия персонал. Високият процент на приетите във ВУЗ наши възпитаници е гаранция и залог за успешна професионална реализация, а така също и сериозна мотивация за отговорна и задълбочена учебна работа в училището.

 

Уникални посещения:
Днес 44
Вчера 121
Общо 70036 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика