Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО


Нашата история

ПМС № 626 от 1952 г. поставя началото на откритото през 1953/1954 учебна година Промишлено училище. То подготвя квалифицирани работници за нуждите на съобщенията – телефонни, телеграфни и радиомонтьори, телеграфисти-морзисти и радиооператори. През 1956 г. училището се преименува в „Пощенско, телефонно, телеграфно и радио училище“.

През периода 1963-1970 г. се откриват нови специалности: „Монтьор на АТЦ“, „Радиомонтьор“ и „Телевизионен монтьор“.

Следващият период от 1970 г. до 1988 г. е свързан с прерастване на училището в Техникум по съобщенията с обучение след средно образование.

През 1988 г. се отваря нова страница в историята на Техникума – започва прием на ученици след VIII клас по специалността „Съобщителна техника“.

Важен момент е въвеждането на задължително обучение по информатика от 1994 г. По същото време започва прием на ученици, завършили VII клас със засилено изучаване на английски и немски език. Училището е пилотно по различни проекти на програма ФАР. Като резултат от 1999 г. се въвежда нов модулен метод на обучение по професия „Телекомуникационен техник“.

В половинвековната дейност на училището са обучени 5 900 души чрез краткосрочни форми на квалификация, а в редовните и задочни форми на обучение са завършили над 10 000.

Със заповед на МОН от 2003 г. училището е
преименувано в Професионална гимназия по телекомуникации.

Настояще и бъдеще

Професионалната гимназия по телекомуникации вече пет десетилетия върви уверено по пътя на своето утвърждаване и себедоказване, поддържайки висока репутация в областта на телекомуникациите. Тук по уникален начин са съчетани традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. Безспорна заслуга за неговото качество имат висококвалифицираните преподаватели, част от които са автори на учебници и носители на професионално-квалификационни степени.

Всяка година нашето училище отваря вратите си за амбициозни младежи, желаещи да приемат предизвикателствата на едно традиционно и същевременно модерно обучение.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 800 ученика. Приемът след VII клас е по професии „Телекомуникационен техник“, "Техник по комуникационни системи", „Програмист“ , "Техник на компютърни системи" , "Приложен програмист" , "Икономист информатик" с разширено изучаване на английски език.

Онези, които ще имат удоволствието да станат наши възпитаници, ще бъдат приятно изненадани от добре обзаведените работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, учебна телефонна и телеграфна централа, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение чудесно балансира обучението по специалните дисциплини. Лекарският кабинет, бюфетът, спортните игрища, фитнесът, залите за достъп до интернет са на разположение на желаещите да ги ползват и задоволяват потребностите им.

Тук учениците са обект на внимание и грижи от страна на преподавателите и целия персонал. Високият процент на приетите във ВУЗ наши възпитаници е гаранция и залог за успешна професионална реализация, а така също и сериозна мотивация за отговорна и задълбочена учебна работа в училището.

 

Уникални посещения:
Днес 89
Вчера 138
Общо 136576 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика