Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

За учебната 2018/2019 г. В Професионална гимназия по телекомуникации ще се работи по проект на програма Еразъм+ , КД1 - Образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) . Темата на проекта е „Улесняване на прехода от образование към пазара на труда“ №-2018-1-BG01-KA102-047163

Проектът цели подобряване качеството и ефективността на професионалната подготовка на учениците, чрез възможност за практика в друга страна от ЕС и по този начин да се улесни преходът от обучение към пазара на труда.

Предвижда се мобилност на УЧИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ от Професионална гиманзия по телекомуникации, реализирана в два потока:

I. Практиктическо обучение на ученици в областта на програмируемите контролери и РОБОТИКАТА;

Планираме участието на 20 ученици от Х и XI клас в Професионална гимназия по телекомуникации - гр. София. Те ще проведат двуседмично обучение и практика на тема РОБОТИКА в лабораториите на партньорската организация WBS TRAINIG AG - Дрезден, Германия от 1 до 15 юли 2019 г.

Освен обучение по време на престоя со в Германия учениците ще посетят и лабораториите на Технически университет в гр. Дрезден, където ще се запознаят и с най-новите разработки на университета, ще повишат осведомеността си относно технологичният прогрес и иновациите в областта на роботизираните системи. Ще посетят културните забележителности както на Дрезден, така и на Берлин – столицата на Германия

Програмата на обучението межете да изтеглите тук:

Предстои подбор на бенефициенти. Подборът ще бъде извършен в 2 етапа.

I етап - подаване на документи: заявление за участие, мотивационно писмо, справка от класния ръководител за успеха на кандидата за предходната учебна година . (срок за подаване на документи - до 15.10.2018г.)

Изтеглете формуляр ТУК:

Родителската среща за всички одобрени за следващ етап по програма ЕРАЗЪМ+ на 8-ми ноември (четвъртък) от 18:00ч. в учителската стая.

I етап - подаване на документи: заявление за участие, мотивационно писмо, справка от класния ръководител за успеха на кандидата за предходната учебна година . (срок за подаване на документи - до 15.10.2018г.)

Протокол на комисията за избор на участници

Изтеглете формуляр ТУК:

II етап - проверка на езикови и професионални компетенции (срок за провеждане и резултати - до 30.10.2018г.)

След този етап ще бъдат определени 30 ученици, които ще продължат в обучителни дейности.

  • Немски език предвиденият брой часове е 120 часа, покриващи нивата А1 и А2. Обучението ще приключи с полагането на изпит и резултатите от финалните тестове ще определят 20 участници в мобилността;
  • Тренинг, които включва следните модули : "Работа в екип" "Междукултурна компетентност" и "Поведение на работното място". Тренингът ще бъде подготвен от училищният кариерен консултант.
  • Ще се организират две посещения в специализираните лаборатории по микроконтролерна техника, автоматика и роботика на Технически университет и Минно-геоложки университет.

II. Oбмен на добри практики в областта на дуалното обучение в Германия.

Планираме участието на 6 учители от Професионална гимназия по телекомуникации, които ще се включат в обучение/обмен на добри практики на тема "Улесняване на прехода от образование към пазара на труда - добри практики в дуалното ПОО в Германия". Обменът ще се осъществи от 5 до 12 май 2019г.

По време на мобилността учителите ще посетят професионално училище в гр. Дрезден, където ще направят сравнение на приликите и разликите в системите за професионално образование и обучение в Германия и България. Ще имат срещи в Търговско-промишлената палата, Федералната агенция по заетостта като примери за федерални институции в подкрепа на прехода от ПОО към пазара на труда, компании в сектора на комуникациите, които са добър пример за предоставяне обучение чрез работа. По време на мобилността учителите ще посетят професионално училище в гр. Дрезден, където ще направят сравнение на приликите и разликите в системите за професионално образование и обучение в Германия и България. Ще имат срещи в Търговско-промишлената палата, Федералната агенция по заетостта като примери за федерални институции в подкрепа на прехода от ПОО към пазара на труда, компании в сектора на комуникациите, които са добър пример за предоставяне обучение чрез работа.

Срок за подаване на документи – 30.10.2018г.

Програмата на обмена можете да видите тук:

Изтеглете формуляр ТУК:

Уникални посещения:
Днес 89
Вчера 138
Общо 136576 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика