Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

За учебната 2018/2019 г. В Професионална гимназия по телекомуникации ще се работи по проект на програма Еразъм+ , КД1 - Образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) . Темата на проекта е „Улесняване на прехода от образование към пазара на труда“ №-2018-1-BG01-KA102-047163

Проектът цели подобряване качеството и ефективността на професионалната подготовка на учениците, чрез възможност за практика в друга страна от ЕС и по този начин да се улесни преходът от обучение към пазара на труда.

Предвижда се мобилност на УЧИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ от Професионална гиманзия по телекомуникации, реализирана в два потока:

I. Практиктическо обучение на ученици в областта на програмируемите контролери и РОБОТИКАТА;

Планираме участието на 20 ученици от Х и XI клас в Професионална гимназия по телекомуникации - гр. София. Те ще проведат двуседмично обучение и практика на тема РОБОТИКА в лабораториите на партньорската организация WBS TRAINIG AG - Дрезден, Германия от 1 до 15 юли 2019 г.

Освен обучение по време на престоя со в Германия учениците ще посетят и лабораториите на Технически университет в гр. Дрезден, където ще се запознаят и с най-новите разработки на университета, ще повишат осведомеността си относно технологичният прогрес и иновациите в областта на роботизираните системи. Ще посетят културните забележителности както на Дрезден, така и на Берлин – столицата на Германия

Програмата на обучението межете да изтеглите тук:

Предстои подбор на бенефициенти. Подборът ще бъде извършен в 2 етапа.

I етап - подаване на документи: заявление за участие, мотивационно писмо, справка от класния ръководител за успеха на кандидата за предходната учебна година . (срок за подаване на документи - до 15.10.2018г.)

Изтеглете формуляр ТУК:

Родителската среща за всички одобрени за следващ етап по програма ЕРАЗЪМ+ на 8-ми ноември (четвъртък) от 18:00ч. в учителската стая.

I етап - подаване на документи: заявление за участие, мотивационно писмо, справка от класния ръководител за успеха на кандидата за предходната учебна година . (срок за подаване на документи - до 15.10.2018г.)

Протокол на комисията за избор на участници

Изтеглете формуляр ТУК:

II етап - проверка на езикови и професионални компетенции (срок за провеждане и резултати - до 30.10.2018г.)

След този етап ще бъдат определени 30 ученици, които ще продължат в обучителни дейности.

  • Немски език предвиденият брой часове е 120 часа, покриващи нивата А1 и А2. Обучението ще приключи с полагането на изпит и резултатите от финалните тестове ще определят 20 участници в мобилността;
  • Тренинг, които включва следните модули : "Работа в екип" "Междукултурна компетентност" и "Поведение на работното място". Тренингът ще бъде подготвен от училищният кариерен консултант.
  • Ще се организират две посещения в специализираните лаборатории по микроконтролерна техника, автоматика и роботика на Технически университет и Минно-геоложки университет.

II. Oбмен на добри практики в областта на дуалното обучение в Германия.

Планираме участието на 6 учители от Професионална гимназия по телекомуникации, които ще се включат в обучение/обмен на добри практики на тема "Улесняване на прехода от образование към пазара на труда - добри практики в дуалното ПОО в Германия". Обменът ще се осъществи от 5 до 12 май 2019г.

По време на мобилността учителите ще посетят професионално училище в гр. Дрезден, където ще направят сравнение на приликите и разликите в системите за професионално образование и обучение в Германия и България. Ще имат срещи в Търговско-промишлената палата, Федералната агенция по заетостта като примери за федерални институции в подкрепа на прехода от ПОО към пазара на труда, компании в сектора на комуникациите, които са добър пример за предоставяне обучение чрез работа. По време на мобилността учителите ще посетят професионално училище в гр. Дрезден, където ще направят сравнение на приликите и разликите в системите за професионално образование и обучение в Германия и България. Ще имат срещи в Търговско-промишлената палата, Федералната агенция по заетостта като примери за федерални институции в подкрепа на прехода от ПОО към пазара на труда, компании в сектора на комуникациите, които са добър пример за предоставяне обучение чрез работа.

Срок за подаване на документи – 30.10.2018г.

Програмата на обмена можете да видите тук:

Изтеглете формуляр ТУК:

Уникални посещения:
Днес 80
Вчера 96
Общо 65769 за 586 дни
Средно дневно 113
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика