Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Икономическа информатика "
Код:
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код:
Икономист - информатик

Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Тя формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Икономист-информатиците са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията и други. Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения и решения.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения :

• за организация на работа на компютърната техника в предприятието;
• инсталиране и администриране на необходимия приложен и системен софтуер на работа с компютърна система;
• използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;
• създаване и използване на web приложения съгласно маркетин¬говата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
• ползва ефективно съвременните персонални компютри и прог¬рамни продукти в областта на счетоводството.

Длъжностите, които могат да заемат след завъшване на специалността са:

• Аналитичен специалист по програмно осигуряване на компютърни системи;
• Банков служител-въвеждане на данни;
• Оператор-въвеждане на данни;
• Специалист с контролни функции, човешки ресурси;
• Специалист по снабдяване и пласмент;
• Мениджър екип;
• Специалист с контролни функции, деловодство и архив;
• Специалист по маркетинг.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците могат да продължат образо¬ванието си във всеки ВУЗ.

Типичните дейности на специалистите от тази професия са:

• въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията,
• изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни.
• използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.

Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни.

Уникални посещения:
Днес 96
Вчера 138
Общо 136583 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика