Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Икономическа информатика "
Код:
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код:
Икономист - информатик

Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Тя формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Икономист-информатиците са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията и други. Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения и решения.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения :

• за организация на работа на компютърната техника в предприятието;
• инсталиране и администриране на необходимия приложен и системен софтуер на работа с компютърна система;
• използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;
• създаване и използване на web приложения съгласно маркетин¬говата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
• ползва ефективно съвременните персонални компютри и прог¬рамни продукти в областта на счетоводството.

Длъжностите, които могат да заемат след завъшване на специалността са:

• Аналитичен специалист по програмно осигуряване на компютърни системи;
• Банков служител-въвеждане на данни;
• Оператор-въвеждане на данни;
• Специалист с контролни функции, човешки ресурси;
• Специалист по снабдяване и пласмент;
• Мениджър екип;
• Специалист с контролни функции, деловодство и архив;
• Специалист по маркетинг.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците могат да продължат образо¬ванието си във всеки ВУЗ.

Типичните дейности на специалистите от тази професия са:

• въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията,
• изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни.
• използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.

Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни.

Уникални посещения:
Днес 47
Вчера 121
Общо 70039 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика