Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Компютърна техника и технологии"
Код: 5230501
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 523050
Техник по комуникационни системи


Специалността " Компютърна техника и технологии " e много актуална и привлекателна за младите хора. В съвременното информационно общество компютрите са навлезли масово във всяка сфера на живота. Това налага необходимостта от подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на компютърните технологии.

Основната цел на обучението е да формира личностни и професионални компетенции на учениците, необходими за упражняване на професията. С изучаваните общотехнически и специални предмети учениците придобиват познания по: аналогова и цифрова схемотехника, предназначение и технически спецификации на основните компоненти на компютърните системи /КС/, конфигуриране и асемблиране на КС, свързване и инсталиране на периферни устройства, хардуерна и софтуерна диагностика на КС, инсталиране и поддръжка на различни операционни системи и приложен софтуер, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи. Курсът на обучение включва интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Динамичното развитие на отрасъла налага да се следят най-новите постижения в областта на информационните и комуникационни технологии и непрекъснато повишаване квалификацията на младите специалисти. Обучението се провежда в модерни и добре оборудвани компютърни зали и лаборатории. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията. Провеждат се по национални изпитни програми в съответствие с ДОС за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация. Получената добра подготовка по време на обучението дава на учениците възможност да продължат успешно образованието си във висши учебни заведения и да се реализарат успешно във високотехнологични фирми.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 44
Вчера 121
Общо 70036 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика