Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Компютърна техника и технологии"
Код: 5230501
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код 523050
Техник по комуникационни системи


Специалността " Компютърна техника и технологии " e много актуална и привлекателна за младите хора. В съвременното информационно общество компютрите са навлезли масово във всяка сфера на живота. Това налага необходимостта от подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на компютърните технологии.

Основната цел на обучението е да формира личностни и професионални компетенции на учениците, необходими за упражняване на професията. С изучаваните общотехнически и специални предмети учениците придобиват познания по: аналогова и цифрова схемотехника, предназначение и технически спецификации на основните компоненти на компютърните системи /КС/, конфигуриране и асемблиране на КС, свързване и инсталиране на периферни устройства, хардуерна и софтуерна диагностика на КС, инсталиране и поддръжка на различни операционни системи и приложен софтуер, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи. Курсът на обучение включва интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Динамичното развитие на отрасъла налага да се следят най-новите постижения в областта на информационните и комуникационни технологии и непрекъснато повишаване квалификацията на младите специалисти. Обучението се провежда в модерни и добре оборудвани компютърни зали и лаборатории. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията. Провеждат се по национални изпитни програми в съответствие с ДОС за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация. Получената добра подготовка по време на обучението дава на учениците възможност да продължат успешно образованието си във висши учебни заведения и да се реализарат успешно във високотехнологични фирми.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 90
Вчера 138
Общо 136577 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика