Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Компютърни мрежи"
Код: 5230502
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код: 523050 Техник на компютърни системи

Специалността " Компютърни мрежи " дава големи възможности за развитие и добра професионална реализация в областта на компютърните и мрежови технологии.

Курсът на обучение гарантира необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества) за проектиране, изграждане и администриране на компютърни мрежи /КМ/; хардуерна и софтуерна диагностика на КМ, информационна сигурност, конфигуриране, тестване и поддържане на компютърни системи и периферни устройства; инсталиране и работа с операционни системи и приложения; компютърно проектиране на електронни схеми; проектиране и работа с бази данни, web дизайн и комуникационни технологии. Курсът на обучение включва интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОС и Национални изпитни програми. Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Професионална гимназия по телекомуникации разполага със съвременни компютърни зали. В училището работи CISCO мрежова академия с много добре оборудвана лаборатория.

Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии поставя високи изисквания към младите хора. Обучението изисква постоянно да се следят най-новите постижения в областта на хардуера, софтуера и компютърните мрежи. Качественото образование по общообразователните и професионални предмети на нашите ученици им помага успешно да продължат образованието си във висши учебни заведения в страната и в чужбина. Те са добре приети в иновативни и високотехнологични фирми, работещи в областта на информационните и комуникационни технологии.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 50
Вчера 121
Общо 70042 за 633 дни
Средно дневно 111
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика