Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Специалности

Специалност: "Компютърни мрежи"
Код: 5230502
Образователно - квалификационна степен: трета степен на професионална квалификация по професия Код: 523050 Техник на компютърни системи

Специалността " Компютърни мрежи " дава големи възможности за развитие и добра професионална реализация в областта на компютърните и мрежови технологии.

Курсът на обучение гарантира необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества) за проектиране, изграждане и администриране на компютърни мрежи /КМ/; хардуерна и софтуерна диагностика на КМ, информационна сигурност, конфигуриране, тестване и поддържане на компютърни системи и периферни устройства; инсталиране и работа с операционни системи и приложения; компютърно проектиране на електронни схеми; проектиране и работа с бази данни, web дизайн и комуникационни технологии. Курсът на обучение включва интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОС и Национални изпитни програми. Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Професионална гимназия по телекомуникации разполага със съвременни компютърни зали. В училището работи CISCO мрежова академия с много добре оборудвана лаборатория.

Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии поставя високи изисквания към младите хора. Обучението изисква постоянно да се следят най-новите постижения в областта на хардуера, софтуера и компютърните мрежи. Качественото образование по общообразователните и професионални предмети на нашите ученици им помага успешно да продължат образованието си във висши учебни заведения в страната и в чужбина. Те са добре приети в иновативни и високотехнологични фирми, работещи в областта на информационните и комуникационни технологии.

Обучението в ПГ по телекомуникации дава знания, умения, навици и нагласи за професионална реализация в  условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Уникални посещения:
Днес 100
Вчера 138
Общо 136587 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика