Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Професионална гимназия по телекомуникации спечели проект по програма Еразъм+ , КД1 - Образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) Чрез европейска практика към успешна професионална кариера № 2017-1- BG01 – KA102 - 035804

Проектното предложение цели подобряване качеството и ефективността на професионалната подготовка на бенефициентите, чрез възможност за транснационална практика. Предвижда се практика на ученици с цел надграждане и обогатяване на практически умения във връзка с изучаваната професия; подобряване на езиковите им компетенции и придобиване на мултикултурен опит.

Планираме участието на 20 ученици от XI клас в Професионална гимназия по телекомуникации - гр. София, разделени на два потока. Участниците ще бъдат подбирани от всички професии и специалности в гимназията. Първият поток от 10 ученици от специалности Системно програмиране и Компютърна техника ще проведе практика в областта WEB технологиите в компании в гр. Малага - Испания. Учениците от този поток ще се обучават на креативен WEB дизайн, SEO и WEB позициониране, кибер защита и др. Вторият поток от 10 ученици от специалности Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи и Компютърни мрежи ще проведе своята производствена практика в областта на телекомуникационните и компютърните технологии в компании в гр. Корк-Ирландия. Учениците ще надграждат и обогатяват знания и умения за диагностика, ремонт и поддръжка на мобилни устройства, claud computing, виртуализация и др.

Предстои подбор на бенефициенти по проекта. Подборът ще бъде извършен в 2 етапа:

I етап - подаване на документи (срок до 30.10.2017г.):
Учениците ще подават следните документи до специално назначена комисия:
• заявление за участие (ще бъде подготвена специална форма),
• мотивационно писмо,
• справка от класния ръководител за успеха на кандидата за предходната учебна година (не по-малко от Добър 4.00)
• кандидатите да нямат наложени наказания

Формуляр за изтегляне

II етап - проверка на езикови и професионални компетенции (срок до 17.11.2017г): • тест за професионални компетенции - подготвен от учители по професионална подготовка; • тест за проверка на езикови знания – подготвен от учители по английски език.

След този етап ще бъдат определени 30 ученици, които ще се включат в обучителни дейности. Ще бъде организирана ПЕК - педагoгическа, езикова и културна подготовка
Предвиждаме следните обучителни дейности:

• Английски език по професията- подготвен от учител по Чужд език по професията. Всяка седмица учениците ще посещават двучасов курс, на който ще получат знания за специфични термини, закономерности и др., свързани с изучаваната професия. В курсът ще има и модул „Бизнес английски“, където ще се формират умения за справяне с предвидими и рутинни задачи на работното място чрез осъществяване на комуникация на чужд език. Предвиденият брой часове е 36 часа (18 седмици по 2 часа всяка седмица).

• курс по професионална подготовка, воден от учител от гимназията (сертифициран CISCO инструктор). Обучението ще обхване два CISCO - базирани модула : "Introduction to Cybersecurity" и "Internet of Things" . Занятията ще се проведат в залата на CISCO мрежова академия на Професионална гимназия по телекомуникации. Материалите за обучението са на английски език, което допълнително ще спомогне учениците да се справят със специфичната терминология. Предвиденият брой часове е 40 часа (2 модула по 20 часа).

• Тренинг, които включва следните модули : "Работа в екип" "Междукултурна компетентност" и "Поведение на работното място". Тренингът ще бъде подготвен от училищният кариерен консултант. Тренингът ще се проведе в два съботни дни по 6 часа;

• Ще се проведе културна подготовка , която включва темите “Географско положение ”, “Исторически и културни забележителности ”, “Културни стериотипи и регионални различия”, “Обичаи и етикет в страните- партньори”, “ Традиции и бит”, “Стил в общуването”, „Архитектура”, ‘‘Основни закони” на страните-партньори по проекта.

След приключването на обучителните дейности на учениците ще бъде издаден сертификат за участие, с описание на всички теми и хорариумът от часове. След етапа на обучение ще се формират окончателно групите с участници в практиката – ще бъдат определени 20 ученици (ще се определят и допълнително по 2 резерви).

Уникални посещения:
Днес 99
Вчера 138
Общо 136586 за 1118 дни
Средно дневно 123
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика