Добре дошли на официалния сайт на
Професионална гимназия по Телекомуникации - София
 
 
НАЧАЛО

Заявление за отсъствие по домашни причини до 3 дни

Заявление за отсъствие по домашни причини до 7 дни

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Декларация за информирано съгласие на родител

Представяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащо училище – до 3 работни дни

Писмено заявление от родителя и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на приемащото училище

Заявление за преместване – от родителя до директора на училището, в което ученикът се е обучавал

Процедура за издаване на диплома за средно образование

Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Процедура за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Удостоверения за Дирекция "Социално подпомагане"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникални посещения:
Днес 107
Вчера 197
Общо 146617 за 1162 дни
Средно дневно 127
Рекорд 1950 на 21.02.2020 (23:33)
История
Прием
Галерия
Контакти
Е-дневник
Стипендии
Консултации на учители
Правилници
Специалности
Училищни учебни планове
Посланици на ЕС
Програма
Ваканции
Заповеди ОРЕС
Бюджет
Административни услуги
Проект Подкрепа за успех
Проект ОУД
Cisco Academy
Профил на купувача
Търгове и обяви
Обществен съвет
Самостоятелна форма
Проект Erasmus +
Минали години изпити
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


математика