ПГ по телекомуникации | Обществен съвет 

Обществен съвет

Правилник за дейността на обществения съвет към ПГТК Протоколи Списък на членовете Заповеди Заповед за председателя на обществения съвет