ПГ по телекомуникации | Бюджет 

2023

01 Януари - 31 Март за 2023

2022

Бюджет 2022 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2021

Бюджет 2021 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2020

Бюджет 2020 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2019

Бюджет 2019 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2018

Бюджет 2018 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2017

Бюджет 2017 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2016

Бюджет 2016 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март 01 Януари - 31 Декември

2015

Бюджет 2015 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март

2014

Бюджет 2014 01 Януари - 31 Декември 01 Януари - 30 Септември 01 Януари - 30 Юни 01 Януари - 31 Март