Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Интердисциплинарен урок, използващ съвременен STEAM подход

На 13.06.2024 се проведе интердисциплинарен урок, използващ съвременен STEAM подход, който се основава върху проектно-базираното обучение. В съвременната научна литература интердисциплинарното обучение се възприема като метод на обучение, чрез който обучаемите изучават тема или проблем чрез разглеждането на различни гледни точки.

Резултати от работата ни по програма „Училище посланик“

Поздравления за активността на младшите ни посланици! От общо 77 училища посланици, ние сме на 7-мо място и във вторият национален конкурс, организиран от програмата, сме на първо място! "Участниците във втория конкурс имаха за задача да привлекат хора в платформата „Заедно за ЕС“. Това беше удостоверено чрез уникален линк на регистрираните за конкурса училища. Победител в този конкурс е Професионалната гимназия по телекомуникации в София, които са привлекли 447 души в платформата. Те печелят материална награда, тъй като са участвали в присъствена сесия на Евроскола  през 2023 г. и програмата не разрешава участие в рамките на 2 години след първото посещение. На челните места с най-висок общ резултат се класираха следните наградени училища:
1. Първо СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ”, София;
2. Първо СУ „Свети Седмочисленици”, Търговище;
3. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас;
4. ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград;
5. ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград;
6. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето”, Бургас;
7. Професионална гимназия по телекомуникации, София;
8. Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, София.

Училищата, които са участвали в програма Евроскола в Страсбург, нямат право на второ посещение по същата програма в рамките на 2 години след това и вместо това ще получат възможност за участие в международно двудневно събитие EPAStogether в Пловдив с участието на гръцки и румънски училища посланици, което е планирано за края на март 2025 г. Това са:
•    Първо СУ „Пенчо П. Славейков”, София;
•    ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград;
•    Професионална гимназия по телекомуникации, София" Из отчетният доклад.

Визита на учители от Испания в ПГ по телекомуникации

Днес (12 юни) в ПГ по телекомуникации в рамките на програма Еразъм+/ job shadowing ни гостуваха учители от Centro Internacional de Educación/ Испания - MARÍA ANDRÉS LAHUERTA и AMANDA LLOMPART MOLL. Заедно с училищния психолог и кариерен консултант г-жа Станислава Цонева, испанските преподаватели обсъдиха двете образователни системи, направиха съпоставка на професионалното образование и обучение в двете страни, обсъдиха и конкретните професии, по които се обучават учениците в нашето и тяхното училище. След кратка разходка из класните стаи, учителска стая и компютърните кабинети двете преподавателки присъстваха на защита на проекти в часа по Обектно ориентирано програмиране.