Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Производствена практика в ТУ София

Днес стартира производствената практика на ученици от 10 и 11 клас на ПГ по телекомуникации в ТУ София. Благодаря на доц. Агата Манолова и целия екип на ФТК за перфектната организация и интересните упражнения!

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В 21 ВЕК“

На 25.06.2024г. в Професионална гимназия по телекомуникациите се проведе открит урок с ученици от 8 до 11 клас на тема: „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В 21 ВЕК“, като в него взеха участие нашите бивши ученици, завършили преди 20 години. Те споделиха за работата си във водеща международна телекомуникационна компания, която поддържа най-дъгият оптичен кабел в света. Предстоят дейности по сътрудничество!

Национално състезание „Стъпала на знанието“

И тази година  ученици от Професионална гимназия по телекомуникации взеха участие в националното състезание „Стъпала на знанието“. Дарина от 8г,  Кристиан от 8в и Людмил от 9г премериха сили с ученици от цяла България на трите кръга, получиха над 90 точки и станаха медалисти, демонстрирайки знания върху целия материал от учебната година и умения за създаване на аргументативен текст. Имената им бяха изписани на сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“. Гордеем се с тях и очакваме още ученици да последват примера им през следващата учебна година!