Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Софийско състезание по дебати

В Софийско състезание по дебати, посветено на 9-ти май, организирано и домакинствано от ПЧМГ и Фондация ЕкоОбщност - 20.05.2024 г., младшите ни посланици се представиха достойно. Благодаря на старши посланик Сийка Рангелова за всеотдайни труд при подготовката на състезанието! 

ПГ по телекомуникации -Трето място 
Калоян Андреев-Второ място със Сборен отбор на състезанието.
Калоян Андреев-Първо място за най-добър Първи говорител на отбор и излагане на аргументи.

Отново гордост за ПГ по телекомуникации!

За трета поредна година Марин от 11б прославя гимназията ни в Националната конференция за ученици и студенти по информационни технологии и автоматика, организирана от ХТМУ - София!

Творчество, креативност, критично мислене и изобретателност в 11б с г-жа Маргарита Цонева

Днес 18.04.2024 г. сме на нови презентации и продължаваме да развиваме критическото си мислене и креативността. В присъствието на колеги - учители и ръководството учениците от 11 „Б“ клас направиха 4 презентации на темите, посочени отпреди. Особено впечатление ни направи тази на тема: „Създайте игра, която демонстрира работа на логическите елементи“. Учениците представиха проект с използване на Arduino. 
Радваме се, че успяваме да запалим искри на творческата дързост, в търсене на новото и неизвестното за учениците.