ПГ по телекомуникации | Начало


На вниманието на зрелостниците от випуск 2023

Приложение № 1 – текст на електронно съобщение Приложение № 2 – материали за социалните мрежи

Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:
- „Телекомуникационни системи“;
- „Оптически комуникационни системи“;
- „Системно програмиране“;
- „Приложно програмиране“;
- „Компютърни мрежи“;
- „Компютърна техника и технологии“;
- „Икономическа информатика“;

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Договор с Технически университет - София Договор с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Договор с Химикотехнологичен и металургичен университет

Родителска оценка

С благодарност към грижите, отношението и професионализма на екипа на ПГ по телекомуникации.

Участие в столичен ученически съвет

На 13.05 Габриела Ценкова от 10б и Калоян Андреев от 10е клас бяха на среща на софийския ученически съвет(СУС). Целта и името на събитието бяха ,,Миналото настоящето и бъдещето на СУС" в което дойдоха и участваха хората отговорни за създаването на СУС. Нашите представители участваха и в играта ,,Инкубатор за идеи" в който участници трябва да измислят идея с която да измислят как и по какъв начин да помогнат за дадена кауза. Отборът и идеята на Габриела спечелили играта тази на Калоян остана на 3 място. 

Иновативен подход в обучението по Автоматизация при проектиране в електрониката

На 12.05.2023г., 11д клас в час по Автоматизация при проектиране в електрониката,  инж. Маргарита Цонева приложи креативен подход, като "разчупи" сложната материя и  с помощта на  компютърна програма PIXTON, учениците правиха интересни комикси, вплитайки междупредметни връзки с Цифровата схемотехника, Програмиране, Чужд език по професията, Български език и литература, Физика и астрономия.